POJĘCIE I FUNKCJE OCHRONY PRAWNEJ

POJĘCIE I FUNKCJE OCHRONY PRAWNEJ

OCHRONA PRAWNA – stała i zorganizowana działalność, która jest podejmowana dla ochrony prawa, dla ochrony porządku prawnego (strzeżenie, zabezpieczenie interesów społecznych), dla ochrony praw indywidualnych przysługujących poszczególnym osobom (ochrona interesów indywidualnych, praw prywatnych)
AKTUALIZACJA DZIAŁALNOŚCI OCHRONY PRAWNEJ:
A) SYTUACJA KONFLIKTOWA – gdy w określonym stosunku prawnym pomiędzy podmiotami tego stosunku prawnego zaistniał spór wynikający z naruszenia prawa jednego z podmiotów (konflikt co do wzajemnych praw i obowiązków podmiotów), np. stosunek cywilnoprawny pożyczki – pożyczający powinien oddać pieniądze w określonym czasie, gdy nie odda dochodzi do sporu
B) SYTUACJA NIEKONFLIKTOWA – gdy treść prawa, która ma znaleźć zastosowanie jest niejasna lub gdy powaga sytuacji wymaga działalności ochrony prawnej

Comments are closed.