Prawnicy z państw członkowskich UE

Prawnicy z państw członkowskich UE
Zasady i warunki świadczenia pomocy prawnej w RP przez prawników zagranicznych określa ustawa z dnia 5 lipca 2002 o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej. Ustawa dotyczy tylko działalności adwokata i radcy prawnego. Prawnik zagraniczny jest uprawniony do wykonywania stałej praktyki lub do świadczenia usług trans granicznych. Stała praktyka oznacza stałe i systematyczne świadczenie pomocy prawnej przez prawnika zagranicznego w Polsce. Usługa transgraniczna oznacza jednorazową lub przejściową czynność z zakresu pomocy prawnej, wykonywanej w Polsce przez prawników zagranicznych.. Prawnik z UE wpisany na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką jest uprawniony do wykonywania stałej praktyki w zakresie odpowiadającym zawodowi adwokata a wpisany na listę prowadzoną przez radę okręgowej izby radców prawnych – do wykonywania stałej praktyki w zakresie odpowiadającej zawodowi radcy prawnego. Przesłanki wpisu na listę są następujące: nieskazitelny charakter, pełnia praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych, znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, zdany test umiejętności. Prawnik wpisany na listę prawników nabywa prawa i obowiązki jak adwokat lub radca prawny. Jest upoważniony do stosowania tytułu zawodowego uzyskanego w państwie macierzystym, wyrażonego w języku urzędowym tego państwa

Comments are closed.