ZASTĘPSTWO PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH

ZASTĘPSTWO PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH

W Rzymie istniała możliwość podejmowania czynności prawnych ze skutkiem dla innych osób., wynikało to z rosnących potrzeb w miarę rozrastanie tę terytorium.

Naturalnymi przedstawicielami 9 inaczej organami) zwierzchników familii były osoby alieni iuris, zarówno niewolnicy jak i wolni członkowie rodziny. Przysporzenia z ich czynności prawnych przypadały wprost zwierzchnikowi familijnemu, natomiast zobowiązania zaciągnięte przez te osoby obciążały go tylko dodatkowo granicach ściśle określonych prawem pretorskim.

ZASTĘPSTWA

POŚREDNIE BEZPOŚREDNIE
(PRZEDSTAWICIELSTWO)
POLEGAŁO NA TYM, ŻE ZASTĘPCA DZIAŁA NA ZEWNĄTRZ, POLEGAŁO NA TYM, ŻE PRZEDSTAWICIEL DZIAŁA
WOBEC OSÓB POSTRONNYCH, WE WŁASNYM IMIENIU, W CUDZYM IMIENIU I ŻE SKUTKI JEGO DZIALANIA
Z DOKONANYCH CZYNNOŚCI NABYWA DLA SIEBIE I SPADAJA WPROST NA REPREZENTOWANEGO.
ZOBOWIAZUJE SIĘSAM. SKUTKI SWOICH CZYNNOŚCI NAJWAZNIEJSZY BYŁ PROKURATOR, JAKO
PRZENOSI DOPIERO W DRODZE WTÓRNEJ ZARZĄDCA MAJATKU, NABYWAŁ DLA
CZYNNOŚCI ZASTĄPIONEGO. BYŁ TO UCIĄŻLIWY SWOJEGO MOCODAWCY NAYWAŁ WPROST
RODZAJ ZASTEPSTWA. POSIADANIE I WLASNOŚĆ.
ZASTĘPCY POŚREDNI: W PRAWIE JUSTYNIAŃSKIM TEN WYJĄTEK ZOSTAŁ
1) KOGNITOR ROZSZERZONY NA NABYCIE PRZEZ JAKĄKOLWIEK
2) PROKURATOR W PROCESIE OSOBĘ WOLNĄ.
FORMUŁKOWYM
3) OPIEKUN I KURATOR W PRAWIE
FAMILIJNYM
4) MANDATARIUSZ LUB NEGOTIORUM
GESTOR W PRAWIE OBLIGACYJNYM

Comments are closed.