POCZĄTKI PRAWA PRACY - PIERWSZE NORMY W KRÓLESTWIE POLSKIM.

POCZĄTKI PRAWA PRACY - PIERWSZE NORMY W KRÓLESTWIE POLSKIM.
Utrzymanie organizacje cechowej, przy jednoczesnym pozwoleniu na prowadzenie produkcji nie zrzeszonej w cechy. Jednak tylko czeladnicy z cechu mogli odwoływać się do „starszych” cechu oraz tworzyć „skrzynki” czeladnicze (zapomogi). Zatrudnieni poza cechem mieli wydawane książki robocze, które uzależniały ich od przedsiębiorcy i policji państwowej.
Tępienia wszelkich przejawów oporu, w szczególności strajków.
Górnictwo rządowe:
* tzw. kasy brackie (forma ubezpieczeń społecznych) – organizacja samopomocy (bezpłatne leczenie i lekarstwa, zasiłki chorobowe, zapomogi pośmiertne).
* Czas pracy – 12 godzin.
* Brak ograniczeń w zatrudnianiu młodocianych i dzieci.
* Zmiana na lepsze → 1817 r. wprowadzenie Korpusu Górniczego, wyróżniającego się swoją nowoczesnością i przetrwał do końca XIX w.
→ Górnikom zapewniono szczególne warunki pracy i płacy, wyżywienia i umundurowania, mieszkania, nauki zawodu i normy awansowania.
→ Nie mogli sami zmieniać miejsca zatrudnienia.

Comments are closed.