Polskie konstytucje

Polskie konstytucje
• USTAWA RZĄDOWA z dnia 3 Maja 1791 roku [Konstytucja 3 Maja]
• USTAWA KONSTYTUCYJNA KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO z dnia 22 lipca 1807 roku
• USTAWA KONSTYTUCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO z dnia 27 listopada 1815 roku
• KONSTYTUCJA WOLNEGO MIASTA KRAKOWA i JEGO OKRĘGU
I konstytucja z dnia 3 maja 1815 roku,
II konstytucja z dnia 11 września 1818 roku,
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa z dnia 29 lipca 1833 roku
• STATUT ORGANICZNY [Królestwa Polskiego] z dnia 26 lutego 1832 roku
• STATUT KRAJOWY KRÓLESTWA GALICJI I LODOMERII Z WIELKIM KSIĘSTWEM KRAKOWSKIM z dnia 26 lutego 1861 roku
• UCHWALA SEJMU O POWIERZENIU JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU DALSZEGO SPRAWOWANIA URZĘDU NACZELNIKA PAŃSTWA z dnia 20 lutego 1919 roku [Mała Konstytucja]
• KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 marca 1921 roku [Konstytucja Marcowa]
• USTAWA KONSTYTUCYJNA z dnia 23 kwietnia 1935 roku [Konstytucja Kwietniowa]
• USTAWA KONSTYTUCYJNA O USTROJU l ZAKRESIE DZIAŁANIA NAJWYŻSZYCH ORGANÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 lutego 1947 roku [Mała Konstytucja]
• KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ z dnia 22 lipca 1952 roku
• USTAWA KONSTYTUCYJNA O WZAJEMNYCH STOSUNKACH MIĘDZY WŁADZĄ USTAWODAWCZĄ l WYKONAWCZĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM z dnia 17października 1992 roku [Mała Konstytucja]
• KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

Comments are closed.