Szkoła antropologiczna (szkoła pozytywna) - SZKOŁY I KIERUNKI W NAUCE

Szkoła antropologiczna (szkoła pozytywna) - SZKOŁY I KIERUNKI W NAUCE
PRAWA KARNEGO
Twórcą tej szkoły był włoski psychiatra Cesare Lombroso (1835-1909; „Człowiek zbrodniarz”). Uważał, że niektórzy ludzie mają wrodzone predyspozycje do popełnienia przestępstw. Konsekwencją tych poglądów musiało być odrzucenie pojęcia winy jako podstawy odpowiedzialności karnej, nie można, więc sprawcy czynić zarzutu ani wymierzyć kary.
Natomiast reakcją na przestępczość powinno być stosowanie środków zabezpieczających. Podstawą stosowania takich środków miał być nie sam fakt popełnienia przestępstwa, lecz stan niebezpieczeństwa, jako pewna cecha jednostki.
Szkoła ta przyczyniła się do rozwoju kryminologii, ale nie miała większego wpływu na prawo karne.

Comments are closed.