HISTORYCZNE ZNACZENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA

HISTORYCZNE ZNACZENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA

Sejm Czteroletni działał, gdy na skutek wojny rosyjsko-tureckiej Rosja wycofała wojska z terenu Rzeczypospolitej i ta odzyskała swobodę działań. Twórcy Konstytucji chcieli wykorzystać ten moment by dokonać reformy ustroju, który umocniłby państwo i przywrócił mu suwerenność (widać to w preambule Ustawy Rządowej).
O charakter Konstytucji 3 Maja zaczął się spór od razu po jej uchwaleniu: radykałowie (potem rewolucjoniści) zarzucali „półśrodkowość”, inni ją idealizowali.
Podyktowana troską o losy narodu i państwa Konstytucja 3 Maja wychodziła z realistycznej oceny układu sił społecznych i politycznych w kraju oraz miała nie drażnić mocarstw ościennych  była kompromisem, umiarkowana. A i tak Katarzyna II uzasadniała interwencję swoich wojsk tym, że Konstytucja ta była rewolucją, wyzwaniem rzuconym monarchistycznemu legitymizmowi.

Comments are closed.