K.KRÓLESTWA POLSKIEGO 1815

K.KRÓLESTWA POLSKIEGO 1815
bardziej liberalna(więcej swobód i praw, rozszerz.kompetencji sejmu), mniej demokratyczna (równość wobec pr. tylko dla chrześcijan, wolność osobista chłopów ogranicz. przez przepisy admin, uprzywilej.szlachty)
 neminem captivare permittemus
SEJM:co 2 lata i w potrzebie,30 dni – kompet. szersze ale ogr.w praktyce:
 ustawodawstwo dot. pr.sądowego i administracyjnego, budżet i podatki, ustawodawstwo konstytucyjne, kontrola rządu(ograniczona)+impeach. (odp.konstytucyjna)
>> Izba Poselska(77 szlach,51 deput. gmin),nietykalność – mogła przedstawiać królowi potrzeby kraju
>> Senat(biskupi,wojew,kaszt-max 64- senatorowie świeccy mianowani przez króla)-senatorem tylko posesjonat
KRÓL:unia dynastyczna z Rosją (monarcha i polityka zagr.)
 wyłączne ustawodawstwo konstytucyjne(dopełnianie konst)
 akty wymagały kontrasygnaty
 pr.sankcji + zwoł/odr/rozw Sejmu
 całość funkcji rządowo-admin
NAMIESTNIK-w obrębie pełnomocnictw króla,jego postanowienia wydawane w R. Administracyjnej i kontrasygnowane
1826-jego funkcje przekazane R.Admin
RADA STANU-centralny organ władzy i administracji pod przew.króla
>> R.Administracyjna(namiestnik, ministrowie+inne)-organ doradczy, potem najw.organ rządowy
>> Zgrom.Ogólne (ministrowie,radcy stanu,referendarze+inne): kompetencje jak Rada Stanu w Księstwie
SĄDOWNICTWO:sądy kasacyjne(już nie R.Stanu) Sąd Najwyższej Instancji i Sąd Apelacyjny; sąd Sejmowy z całego senatu-zbrodnie stanu+odp.konstytucyjna
ADMINISTRACJA: Komisje Rządowe (zarząd kraju,podp.R.Admin),Dyrekcje Generalne,Sekretarz Stanu, Komisje i Rady Wojewódzkie

Comments are closed.