KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791

KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791
SEJM:zwoływany przez króla,marszałka sejmu i z mocy prawa
>> Izba Poselska nadal szlachecka:204 z sejmików,24 plenipotentów miast)
>> Senat(132:wójtowie,kasztelanowie, biskupi, ministrowie+ metropolita kijowski) - ograniczono jego kompetencje: weto zawiesz,łączne liczenie głosów, brak inicjatywy ustawodawczej
 Zniesienie instrukcji i liberum weto
 sejm „zawsze gotowy”
 wł.ustawodawcza, kontrola rządu, nadzór nad organami państwowymi
KRÓL:dziedziczność, kontrasygnata,
 ograniczono jego kompetencje ustawod. (inicjatywa ze Strażą Praw, zwoływanie Sejmu)
STRAŻ PRAW-najwyższa władza wykon: król, 5 ministrów, prymas, następca tronu,marszałek sejmu (ministrowie powoływani przez króla, odpowiedzialni poltycznie i prawnie)
 Komisje Wielkie(Policji, Wojskowa, Skarbu, KEN)-ministerstwa z członków wyb. przez Sejm, przewodniczyli ministrowie spoza Straży
SĄDOWNICTWO:
 sądy KOMISJI RZĄDOWYCH i PORZĄDK.
 sąd ZIEMIAŃSKI dla szlachty
 sądy miejskie:MAGISTRATÓW MIEJSKICH i APELACYJNE WYDZIAŁOWE
 reorganizacja ASESORII
SAMORZĄD-Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe
 usunięcie gołoty z sejmików
 gwarancje przywilejów szlacheckich+ nadanie ich posesjonatom miast królews.
 opieka państwa nad chłopami+umowy+ wolność osobista+ użytkow.wieczyste
 swoboda wyznań ale pierwszeństwo katolików
 ustawa o miastach królewskich

Comments are closed.