Konstytucja USA 17 IX 1787

Konstytucja USA 17 IX 1787

1. Izba Reprezentantów: 25 lat, od 7 lat w stanie, w którym kandyduje. Ma wyłączne prawo wnoszenia impeachment.
2. Senat podzielony na 3 grupy. 30 lat, obywatel USA od 9 lat, w chwili wyborów zamieszkuje stan, w którym kandyduje. Wiceprezydent nie bierze udziału w głosowaniu, chyba że zachodzi równość głosów.
3. Senat sądzi w drodze impeachment. Gdy działa w tym charakterze senatorowie winni być zaprzysiężeni. Gdy sądzony jest prezydent przewodnictwo obejmuje prezes Sądu Najwyższego (Chief Justice).
4. Kongres winien zbierać się co najmniej raz w roku, w I poniedziałek XII, chyba że uchwali inny termin .
5. Elektorzy głosują za pomocą kartek na dwie osoby, z których 1 nie powinna być mieszkańcem tego Stanu co oni.
6. Wiceprezydentem zostaje II w kolejności w wyborach.
7. Prezydent: 35 lat, od 14 lat w USA.
8. Kongres proponuje poprawki (2/3 izby) – amendments.

Comments are closed.