M.PATRYMONIALNA (X-XIV)

1) M.PATRYMONIALNA (X-XIV)
2) M.STANOWA (XIV-POŁ XV)
$Przywileje generalne
 1355 w Budzie:nie nadzw.podatki
 1374 koszycki: wolność podatkowa szlachty
 1422 czerwiński: nie konfiskuje bez sądu
 1423 statut warecki
 jedliński(1430) i krakowski (1433) – neminem captivabimus nisi iure victum
$ Przywilej ziemski: nieszawski 1454: bez zgody sejmików król nie może wyd.nowych praw, zwoł. posp. Ruszenia
$ Statuty K.Wielkiego 1350-360
3) RP.SZLACHECKA (XV-XVIII)
$ konst. Nihil nowi 1505\
$ 1523 – apelacja !!!!!!!
$ Art.henrykowskie i pakta konwenta 1573
$ Tryb.Koronny 1578
$ Statuty Litewskie 1529,66,88
4) M.KONSTYTUC(XVIII)
$ reformy sejmu 1764-66
$ 1768-budżet
$ Pr. Kardynalne 1768,1775
$ 1775 Rada Nieustająca
$ Konstytucja 3 maja 1791
 targowica (1792)
 konstytucje grodzieńskie, prawa kardynalne
 II rozbiór 1793
 1794 insurekcja narodowa
5) ZABORY
$ Księstwo Warszawskie 1807-15
 konstytucja 1807
$ Królestwo Polskie 1815-64
 konstytucja 1815
 powst.listopadowe 1830-31
 statut organiczny 1832
 reformy Wielopolskiego 1861
 powst.styczniowe 1863-64
6) II RP (1918-39)
$ Dekret o Najw. wł. reprezentacyjnej RP 1918
$ Mała konstytucja 1919
$ Kons. Marcowa 1921
$ Nowela sierpniowa 1926
$ Kons. Kwietniowa 1935

Comments are closed.