Stany w XIX i XX wieku

Stany w XIX i XX wieku

1. W momencie powstania USA liczyły 1,1 mln km2 oraz 2,3 mln ludności.
2. Obecnie liczba stanów, po przyłączeniu po wojnie Alaski i Hawajów, wzrosła do 50 – 9 mln km2 oraz 250 mln ludności.
3. W wyniku rozbieżności doszło do secesji czyli wystąpienia z federacji 7 i następnie 4 stanów południowych, które utworzyły w roku 1861 roku Skonfederowane Stany Ameryki. Doprowadziło to do wojny secesyjnej 1861-1865.
4. Wojna omowa rozwiązała jedynie połowicznie problem murzyński, przyznając teoretycznie równe prawa Murzynom – nowele z lat 1865,1868, 1870.
5. W 1823 roku prezydent Monroe ogłosił swoją doktrynę, która głosiła zasadę izolacjonizmu amerykańskiego, niemieszania się przez państwa europejskie w sprawy Ameryki i odwrotnie.
6. Pierwszy powszechny strajk robotniczy, który wybuchł 1 V 1886 roku, proklamowano pod znakiem skrócenia dnia roboczego; przyniósł on wielu robotnikom 8-godzinny dzień pracy.
7. W tym dniu wiele ofiar ponieśli robotnicy Chicago, dzień ten został ogłoszony przez II Międzynarodówkę dniem święta robotniczego.
8. 1929-1933: ogólnoświatowy kryzys gospodarczy.
9. Prezydent Franklin Roosevelt przeprowadził reformy gospodarki państwowej tzw. Nowego Ładu (New Deal) w latach 1932-1939.
10. Podział społeczeństwa na dwie partie: republikańską i demokratyczną datuje się od połowy XIX wieku. Podział istniał już w końcu XVIII wieku. Wtedy to federaliści, dążący do zacieśnienia federacji, przeciwstawiali się republikanom, którzy dążyli do większej demokratyzacji życia publicznego i utrzymania szerokiej autonomii stanów.
11. Republikanie dokonali wiele postępowych reform, które były związane z osoba prezydenta Tomasza Jeffersona (1801-1809).
12. Program republikanina (nowa partia na wzór programu federalistów) Abrahama Lincolna (1861-1865) głosił zniesienie niewolnictwa.
13. Republikanom przeciwstawiała się wtedy nowa partia demokratów, która sprzeciwiała się zniesieniu niewolnictwa, a od dawnych republikanów przejęła tendencje antycentralistyczne.
14. W obu partiach amerykańskich trudno określić różnice programowe.
15. Konstytucja: 25 nowel, w tym 10 dotyczących praw obywatelskich w 1791 roku.
16. Dwie nowele dotyczyły prohibicji, czyli zakazu wyrobu, przewozu i sprzedaży napojów alkoholowych – wprowadzenie 1919 i zniesienie 1933 rok.
17. Szczególny wpływ na rozwój konstytucji wywierało orzecznictwo Najwyższego Sądu Federalnego, co jest osobliwością ustroju amerykańskiego.

Comments are closed.