PROBLEMY MŁODEGO PANSTWA - hsitoria USA

PROBLEMY MŁODEGO PANSTWA
Po podpisaniu pokoju paryskiego USA były zlepkiem niezależnych 13 kolonii, posiadających odrębne władze, prawa, sądownictwo oraz cieszących się uznaniem na arenie międzynarodowej. Status nowego tworu państwowego musiał więc zostać możliwie jak najszybciej określony. Jeszcze przed uchwaleniem deklaracji niepodległości Kongres Kontynentalny zlecił koloniom ustanowienie nowych rządów. Sprawa była o tyle ułatwiona, […]

AMERYKAŃSKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1775 - 1783

AMERYKAŃSKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1775 - 1783
Pierwsze strzały w amerykańskiej wojnie o niepodległość padły w okolicach Concord. W celu przejęcia tamtejszych magazynów broni, wysłany został 700-osobowy odział wojsk brytyjskich pod dowództwem płk. Smitha. W Lexington Brytyjczycy napotkali niewielki, 70-osobowy odział miejscowej milicji. Koloniści nie chcieli przepuścić wojska królewskiego i oddali w jego kierunku dwa strzały. […]

SYTUACJA PRZED WYBUCHEM REWOLUCJI AMERYKAŃSKIEJ

SYTUACJA PRZED WYBUCHEM REWOLUCJI AMERYKAŃSKIEJ
Odejście od pomysłu opłat stemplowych doprowadziło do przesilenia w rządzie brytyjskim i spowodowało upadek starego gabinetu. Nowym premierem został William Pitt Starszy – polityk znany i cieszący się ogromnym autorytetem (uważany był za głównego twórcę zwycięstwa Wielkiej Brytanii w wojnie siedmioletniej). Objął on swoją funkcję w sytuacji kryzysowej i […]

Początki Historia USA do 1900 r.

Początki Historia USA do 1900 r.
Gdy pierwsi osadnicy europejscy przybyli do USA zastali kraj zamieszkały. Większość badaczy uważa, że tubylcy przybyli do Ameryki przez Cieśninę Beringa ok. 30 tyś lat temu. W okresie plejstocenu powstał most lądowy między Ameryką a Azją, przez który przywędrowała ludność mongoidalna (Indianie) oraz prawdopodobnie również niektóre ludy indoeuropejskie. Kultura indiańska […]

Wielkie odkrycia geograficzne Historia USA do 1900 r.

Wielkie odkrycia geograficzne Historia USA do 1900 r. Z kolonizacją Ameryki przez Europejczyków nieodłącznie są związane wielkie odkrycia geograficzne poczynione przez Europejczyków w XV w. W średniowieczu miał miejsce ożywiony handel Europejczyków z Indiami prowadzony szlakiem lewantyńskim. Gdy Turcy osmańscy przecięli ten szlak, Europejczycy poczęli szukać nowej drogi do Indii. Przyczyny wielkich odkryć geograficznych: • […]

Wielkie odkrycia geograficzne Historia USA do 1900 r.

Wielkie odkrycia geograficzne Historia USA do 1900 r. Z kolonizacją Ameryki przez Europejczyków nieodłącznie są związane wielkie odkrycia geograficzne poczynione przez Europejczyków w XV w. W średniowieczu miał miejsce ożywiony handel Europejczyków z Indiami prowadzony szlakiem lewantyńskim. Gdy Turcy osmańscy przecięli ten szlak, Europejczycy poczęli szukać nowej drogi do Indii. Przyczyny wielkich odkryć geograficznych: • […]

Odkrycie Ameryki Historia USA do 1900 r.

Odkrycie Ameryki Historia USA do 1900 r.
Bartolomeu Diaz (czyt. Diasz) dotarł do Przylądka Dobrej Nadziei (wtedy nazwanego przez niego Przylądkiem Burz). Krzysztof Kolumb zwrócił się do królów Francji i Portugalii z prośbą o sfinansowanie planowanej przez niego wyprawy na Zachód, ale został odprawiony nie wskórawszy niczego. Dopiero królowie Hiszpanii (Izabela i Ferdynand) spełnili […]

Hiszpańska kolonizacja Ameryki Historia USA do 1900 r.

Hiszpańska kolonizacja Ameryki Historia USA do 1900 r.
Hiszpania konsekwentnie prowadziła podbój Ameryki Południowej oraz basenu Morza Karaibskiego w latach 30. i 40. XVI w. Najbardziej znane ekspedycje to te konkwistadorów Hernado de Soto i Fransisco Vasquez de Coronado. Ekspedycje te dotarły do Missisipi i Wielkich Równin. Hiszpanie stwierdzili, że terytorium Ameryki Północnej nie ma większego […]

Angielska kolonizacja Ameryki Historia USA do 1900 r.

Angielska kolonizacja Ameryki Historia USA do 1900 r.
Henryk VII sfinansował wyprawę Johna Cabota do Ameryki. Przez większość XVI w. bano się Hiszpanii, nie chciano jej drażnić, stąd też angielskie ekspedycje do Nowego Świata były prowadzone bardzo ostrożnie. Sytuacja ta zmienić się miała dopiero po pokonaniu Wielkiej Armady Hiszpańskiej w 1588 r. Anglia w tym […]

Purytanie Historia USA do 1900 r.

Purytanie Historia USA do 1900 r.
Purytanie osiedlali się w Ameryce z przyczyn religijnych. W 1517 r. Kościół Katolicki przeżywał ciężkie chwile. Rozpoczęła się reformacja. Kalwinizm rozprzestrzenił się w Europie szerzej niż luteranizm. W różnych krajach różnie nazywano kalwinistów np. we Francji nazywano ich hugenotami. Purytanie zaś to po prostu kalwiniści z Anglii. Król […]