Konstytucje francuskie

Konstytucje francuskie
1/ 03.09.1791
2/ 04.08.1789 – dekret Konstytuanty :
Deklaracja praw i człowieka -26.08.1789
3/ 24.06.1793 – jakobińska
4/ 22.08.1795 - dyrektorialna
5/ 13.12.1799 – konsularna
6/ 4.06.1814 - Karta Konstytucyjna
oktrojowana, Ludwik 18
7/ 1830
8/ 4.11.1848 – II Republika
9/ 1852 – oktrojowana
10/ 21.05.1870 – II Cesarstwo
11/ 1875 ( 3 ustawy) – Konst. III Republiki
konst. republikasńska, obow. do 1940
12/ 10.07.1940 – ustawa konstytucyjna
13/ 04.10.1958 – 17 francuska konstytucja

Comments are closed.