Odkrycie Ameryki Historia USA do 1900 r.

Odkrycie Ameryki Historia USA do 1900 r.

Bartolomeu Diaz (czyt. Diasz) dotarł do Przylądka Dobrej Nadziei (wtedy nazwanego przez niego Przylądkiem Burz). Krzysztof Kolumb zwrócił się do królów Francji i Portugalii z prośbą o sfinansowanie planowanej przez niego wyprawy na Zachód, ale został odprawiony nie wskórawszy niczego. Dopiero królowie Hiszpanii (Izabela i Ferdynand) spełnili jego prośby. Kolumb poprowadził wyprawę złożoną z trzech statków: Santa Maria, Pinta i Nina (czyt. Ninia). 12 X 1492 r. wyprawa dotarła do wyspy nazwanej przez Kolumba San Salvador. Potem wyprawa Kolumba dotarła jeszcze do Kuby i Hispanioli (dzisiejszej wyspy Haiti). W sumie w latach 1492-1504 Krzysztof Kolumb odbył 4 wyprawy do Ameryki. W latach 1501-02 Amerigo Vespucci (czyt. Wespuczczi) uczestniczył w ekspedycji morskiej, która odkryła ujście La Platy i zbadała znaczną część wybrzeża Patagonii. Vespucci nazwał poznane lądy Nowym Światem (Mundus Novus). Jego opisy podróży i mapy poznanych obszarów zyskały mu wielką popularność, a nowo odkryty ląd z inicjatywy niemieckiego geografa i kartografa Martina Waldseemuellera (czyt. Waltze:miler) nazwano Ameryką. W 1541 r. obie Ameryki ostatecznie taką nazwę otrzymały.

Comments are closed.