Inne kolonie Historia USA do 1900 r.

Inne kolonie Historia USA do 1900 r.
W 1636 r. renegat z Massachusetts Roger Williams założył kolonię Rhode Island. Roger Williams opowiadał się za całkowitym oddzieleniem instytucji państwa i Kościoła. Inną renegatką religijną była Anne Hutchinson. Przypisywała ona sobie bezpośrednią inspirację od Boga. Zarzucono jej herezję, gdyż twierdziła, że do osiągnięcia zbawienia wystarczy po prostu […]

Struktura rządów w koloniach Historia USA do 1900 r.

Struktura rządów w koloniach Historia USA do 1900 r.
Kolonie były królewskie, prywatne lub należały do spółek. Na czele każdej kolonii (z wyjątkiem Rhode Island i Connecticut) stał gubernator mianowany przez monarchę lub właścicieli kolonii. Gubernator był oficjalnym przedstawicielem korony. Do jego kompetencji należało m.in. zwoływanie i rozwiązywanie Zgromadzeń Ogólnych oraz mianowanie urzędników. Zgromadzenia Ogólne […]

Rozwój kolonii Historia USA do 1900 r.

Rozwój kolonii Historia USA do 1900 r.
W latach 1651–73 weszły w życie różne układy nawigacyjne i handlowe, na mocy których kolonie nie mogły handlować z żadnym obcym państwem bez pośrednictwa kupców z metropolii. Polityka ekonomiczna Anglii w owych czasach opierała się na zasadach merkantylizmu i protekcjonizmu. W latach 1700-63 liczba ludności w koloniach powiększyła […]

Wojna siedmioletnia Historia USA do 1900 r.

Wojna siedmioletnia Historia USA do 1900 r.
Problemy europejskie doganiały kolonistów w Nowym Świecie. W 1605 r. Francuzi założyli osadę Port Royal w Akadii (na terenie obecnej Nowej Szkocji), zaś w 1608 r. Samuel de Champlain (czyt. Szanplę) założył Quebec. Poza tym Francuzi eksplorowali i zawłaszczyli rozległy teren (z grubsza obejmujący dorzecze Missisipi) nazwany przez […]

Wzrost nastrojów rewolucyjnych Historia USA do 1900 r.

Wzrost nastrojów rewolucyjnych Historia USA do 1900 r.
W trakcie wojny koszty administrowania i zarządzania koloniami znacznie wzrosły (m.in. z powodu konieczności utrzymania licznych wojsk). Dwukrotnie zwiększył się również dług państwowy Wielkiej Brytanii. Koloniści uważali, że to dzięki nim a nie armii brytyjskiej, udało się wojnę w Ameryce wygrać. Co więcej nie bardzo chcieli […]

Ustrój państwa - Historia Ustroju Polski Na Tle Powszechnym – Anglia

Ustrój państwa - Historia Ustroju Polski Na Tle Powszechnym – Anglia
1. Władza królewska. Królowie ugruntowali silną władzę, na skutek czego nie doszło w Anglii do rozdrobienia feudalnego, ale w XIII wieku państwo przyjęło charakter monarchii stanowej, co oznaczało osłabienie władzy królewskiej.
2. Wilhelm Zdobywca uważał się za właściciela całej ziemi angielskiej, co podkreślało patrymonialne podstawy jego władzy. […]

Stosunki gospodarcze i społeczne - Historia Ustroju Polski Na Tle Powszechnym – Anglia

Stosunki gospodarcze i społeczne - Historia Ustroju Polski Na Tle Powszechnym – Anglia
1. W Anglii rozwinęła się bardzo wysoko hodowla owiec (eksport wełny do Flandrii i Włoch).
2. Od XII wieku Anglia przeżywała ożywienie gospodarcze, szczególnie rozwinęła się gospodarka towarowo-pieniężna.
3. W XIV wieku Anglia przeżyła głęboki kryzys gospodarczy, doszła do tego jeszcze epidemia „czarnej śmierci”, która w […]

Rys historyczny - Historia Ustroju Polski Na Tle Powszechnym – Anglia

Historia Ustroju Polski Na Tle Powszechnym – Anglia Rys historyczny
1. W-B zamieszkana była pierwotnie przez ludy celtyckie i tak jak Francja dostała się pod panowanie rzymskie. Nie objęło ono jednak całej wyspy, w szczególności terenów dzisiejszej Szkocji.
2. W V wieku legiony rzymskie wycofały się. W-B została wkrótce podbita przez germańskie ludy Sasów i Anglów, przybywające […]

Historia Ameryki Łacińskiej

Historia Ameryki Łacińskiej
Dwie hipotezy wyjaśniające pojawienie się ludzi na terenie Ameryki:
1. Pierwsza zakłada iż ludzie pojawili się w Ameryce w ciągu ostatnich 10 tys. lat. Ludy koczownicze przeprawiły się przez cieśninę Beringa i w poszukiwaniu żywności idąc lodowcem dotarli do Ameryki Pn.
2. Hipoteza druga neguje iż taka wędrówka (p.1.) była możliwa ze względu na […]

Amerykańska polityka zagraniczna

Amerykańska polityka zagraniczna
Podstawową definicję polityki zagranicznej Sondermana (nie mam syllabusa i nie jestem tego pewny) możemy znaleźć w syllabusie. Można powiedzieć, że będzie to definicja na potrzeby naszego wykładu.
Definicja Z. Brzezińskiego: „polityka zagraniczna = dyplomacja, wywiad i obronność.” Widzimy, że, w tej jeszcze krótszej definicji wywiad i obronność są rozdzielone.
W aktywności państw […]