Wielkie odkrycia geograficzne Historia USA do 1900 r.

Wielkie odkrycia geograficzne Historia USA do 1900 r. Z kolonizacją Ameryki przez Europejczyków nieodłącznie są związane wielkie odkrycia geograficzne poczynione przez Europejczyków w XV w. W średniowieczu miał miejsce ożywiony handel Europejczyków z Indiami prowadzony szlakiem lewantyńskim. Gdy Turcy osmańscy przecięli ten szlak, Europejczycy poczęli szukać nowej drogi do Indii. Przyczyny wielkich odkryć geograficznych: • przemiany światopoglądowe, społeczne i intelektualne, jakie miały miejsce w ówczesnej Europie; • poparcie udzielane nowym wyprawom morskim przez Henryka Żeglarza. Z jego inicjatywy szereg takich wypraw się odbyło. W ich wyniku odkryto Maderę i Azory. • zakończenie rekonkwisty na Płw. Iberyjskim. Rekonkwista, czyli wieloletni proces odzyskiwania siłą zagarniętych uprzednio przez Maurów ziem na półwyspie, zakończyła się wraz z upadkiem Grenady w 1492 r. Od tego momentu wysiłek finansowy Hiszpanii (powstałej z połączenia Kastylii i Aragonii) został przeniesiony na odkrycia geograficzne i na podbój nowych terytoriów. • nowinki technologiczne w żeglarstwie (sekstans i astrolabium); • upadek Konstantynopola w 1453 r., co definitywnie zamknęło Europejczykom drogę na Wschód.

Comments are closed.