Frank Norris (pełne imię Benjamin Franklin) 1870-1902

Frank Norris (pełne imię Benjamin Franklin) 1870-1902
Nie od początku był pisarzem – jako żołnierz brał udział w wojnie burskiej (raczej jako korespondent), a następnie w wojnie amerykańsko-hiszpańskiej. Na Kubie poznał innego pisarza naturalistę – Stephena Crane, który postanowił osobiście doświadczyć wojny i był tam korespondentem. Norris doszedł do wniosku, że Crane to beztalencie i niespecjalnie […]

AGENCJE ADMINISTRACYJNE (AA) System prawny USA

AGENCJE ADMINISTRACYJNE (AA) System prawny USA
- jednostki rządowe (federalne i stanowe), posiadające kompetencje delegowane przez Kongres, działające w ramach władzy wykonawczej.
- agencje są często nazywane „czwartą gałęzią władzy”, ponieważ posiadają kompetencje formalnie należące do innych gałęzi władzy
- agencje tworzone są w celu ochrony interesu jednostek (obywateli USA), a nie grup interesu
AGENCJE ADMINISTRACYJNE
wykonawcze
- są elementem […]

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WŁADZ LOKALNYCH System prawny USA

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WŁADZ LOKALNYCH System prawny USA
• Hrabstwa (counties)
• Municypalitety (municipalities)
• Gminy (towns)
• Parafie (parishes)
• Miasteczka (boroughs)
W USA istnieje ponad 80 tysięcy jednostek administracyjnych.
HRABSTWA
- rządy lokalne mniejsze od stanów, ale większe od municypalitetów.
- w 48 stanach noszą nazwę counties, na Alasce – boroughs, w Luizjanie – parishes.
- posiadają różne kompetencje np. usługi socjalne, stosowanie prawa (mogą posiadać własną […]

PRAWO ADMINISTRACYJNE - System prawny USA

PRAWO ADMINISTRACYJNE System prawny USA
Prawo administracyjne to zbiór norm prawnych określających:
- formy organizowania się obywateli w stowarzyszenia, w których mogą osiągać wyznaczane sobie cele społeczne, gospodarcze, zawodowe czy polityczne
- formy zaspokajania potrzeb zbiorowych obywateli (oświatowych, zdrowotnych) przez państwo
- formy rozstrzygania indywidualnych spraw obywateli (udzielanie koncesji, licencji)
- kształt administracyjny państwa oraz […]

PRAWA OSKARŻONEGO - System prawny USA

PRAWA OSKARŻONEGO - System prawny USA
1) zakaz wykorzystywania nielegalnie zdobytych dowodów w sprawie (exclusionary rule), reguła „owoców zatrutego drzewa” (mogą dowodzić nawet o winie ale jeśli są nielegalnie zdobyte, nie można ich wykorzystać).
Źródło: IV poprawka
Case: Arizona vs Fulminante, 1991, Fulminante podejrzewany był o przestępczość zorganizowaną. Jeden z policjantów, udający więźnia, zdobył jego zeznania. W sądzie […]

Wnioski z reformy ubezpieczeń społecznych

Wnioski z reformy ubezpieczeń społecznych
Reforma ubezpieczeń społecznych weszła w życie 1 stycznia 1999 r. Od tego czasu minęły już 2 lata, można więc przyjrzeć się, jakie są efekty tej reformy. Reforma ta to w praktyce przede wszystkim ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13.10.1998 oraz ustawa z 17.12.1998 o emeryturach i rentach z Funduszu […]

Ubezpieczenia dodatkowe - reforma ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczenia dodatkowe - reforma ubezpieczeń społecznych
Dla wszystkich pracowników bez względu na wiek przeznaczone są ubezpieczenia dodatkowe. Wśród nich przewidziano nowe, dotąd nie istniejące pracownicze programy emerytalne. Są to ubezpieczenia dobrowolne, gdzie oszczędzać (na zasadach kapitałowych) mają pracownicy tego samego zakładu, kilku firm czy całej branży. Przewidziane są:
1) pracowniczy fundusz emerytalny,
2) umowa o wnoszeniu przez pracodawcę […]

Otwarte fundusze emerytalne - reforma ubezpieczeń społecznych

Otwarte fundusze emerytalne - reforma ubezpieczeń społecznych
Urodzeni po 31 grudnia 1968 roku są skazani na reformę. Otrzymają emeryturę z dwóch źródeł: z ZUS oraz z otwartego funduszu emerytalnego. W dotychczasowy system repartacyjny (polega na tym, że bieżące emerytury są wypłacane ze składek pochodzących z wynagrodzenia osób aktualnie pracujących) wpisano część kapitałową. Właśnie fundusze oraz […]

Wyliczanie wysokości składek - reforma ubezpieczeń społecznych

Wyliczanie wysokości składek - reforma ubezpieczeń społecznych
Pieniądze jakie do tej pory ubezpieczeni wpłacali do ZUS, będą miały wpływ na przyszłą emeryturę na ich podstawie obliczony zostanie “kapitał początkowy”. Dla każdego ubezpieczonego zostanie obliczona emerytura według starych zasad, tak jakby przechodził na nią 31 grudnia 1998 roku. Do jej obliczenia potrzebne będą informacje o wysokości zarobków […]

Rejestrowanie wpłat - reforma ubezpieczeń społecznych

Rejestrowanie wpłat - reforma ubezpieczeń społecznych
Najwięcej zmian związanych z funkcjonowaniem ZUS dotyczy sposobu rejestrowania składek oraz obliczania emerytur. Każdy ubezpieczony ma mieć (założone w ciągu pół roku) konto ubezpieczeniowe, a na nim rejestrowane wszystkie wpływające i należne składki. Każdy otrzyma numer ubezpieczeniowy (jest nim PESEL). Identyfikator dostanie także zakład pracy wpłacający składki za pracownika. […]