JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WŁADZ LOKALNYCH System prawny USA

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WŁADZ LOKALNYCH System prawny USA

• Hrabstwa (counties)
• Municypalitety (municipalities)
• Gminy (towns)
• Parafie (parishes)
• Miasteczka (boroughs)

W USA istnieje ponad 80 tysięcy jednostek administracyjnych.

HRABSTWA
- rządy lokalne mniejsze od stanów, ale większe od municypalitetów.
- w 48 stanach noszą nazwę counties, na Alasce – boroughs, w Luizjanie – parishes.
- posiadają różne kompetencje np. usługi socjalne, stosowanie prawa (mogą posiadać własną policje) organizowanie wszelakich wyborów
- pierwsze powstały w XVII wieku na terenie kolonii Wirginia i Massachussets.
- obecnie istnieje około 3100 hrabstw
- różnią się kompetencjami, wielkością oraz zaludnieniem
- powstaje na mocy decyzji władz lokalnych
- na terenie hrabstwa może być kilka municypalitetów, jeden municypalitet może obejmować więcej niż jedno hrabstwo (np. Houston, Chicago, Atlanta, Columbus)
- największe znajduje się na Alasce – North Slope Borough, najmniejsze Kalawao Caunty (HW).
- największe hrabstwo in-land to Bernardino County (CA), najmniejsze _Arlington (NA).
- najwięcej hrabstw jest w stanie Texas (ok. 250), najmniej w Delaware (3).
- najwięcej mieszkańców ma hrabstwo Los Angeles County (7,5 mln), najmniej Loving County.

MUNICYPALITETY
- jednostki miejskie, mające odrębną władzę, podlegających sobie mieszkańców, jurysdykcję nad określonym terenem.
- obecnie istnieje około 20 tysięcy
- różne nazwy: cities, town, villages.
- szersze kompetencje od hrabstw: edukacja, komunikacja, zdrowie, bezpieczeństwo.
- obejmują niemal 80% mieszkańców USA
- aby powstał musi odbyć się referendum, a później stan nadaje koncesję miastu (charter) i odbywają się wybory.
- istnieją 3 formy władz miejskich:
• Burmistrz i rada (mayor i council)
Burmistrz stoi na czele egzekutywy, mianuje szefów departamentów, odpowiada za budżet. Posiada również veto wobec ordynansów wydawanych przez radę. Występuje tzw. strong mayor, (gdzie burmistrz ma większą władze w stosunku do rady) lub weak mayor.
• Komisja (commision)
Trzech do siedmiu urzędników, mających uprawnienia legislacyjne i wykonawcze. Pochodzą z wyborów. Każdy jest szefem jakiegoś departamentu rządowego
• Urzędnik zarządzający (city manager)
Mianowany przez radę. Posiada kompetencje wykonawcze (law enforcement). Rada pochodzi z wyboru.
Stan Nowy Jork – burmistrz bardzo wpływowy. Poprzedni burmistrz – Rudy Giuliani prawdopodobnie będzie startował w wyborach prezydenckich.

Comments are closed.