PRAWA OSKARŻONEGO - System prawny USA

PRAWA OSKARŻONEGO - System prawny USA

1) zakaz wykorzystywania nielegalnie zdobytych dowodów w sprawie (exclusionary rule), reguła „owoców zatrutego drzewa” (mogą dowodzić nawet o winie ale jeśli są nielegalnie zdobyte, nie można ich wykorzystać).
Źródło: IV poprawka
Case: Arizona vs Fulminante, 1991, Fulminante podejrzewany był o przestępczość zorganizowaną. Jeden z policjantów, udający więźnia, zdobył jego zeznania. W sądzie Fulminante wygrał, ponieważ zdobycie dowodów poprzez podstęp uznano za bezprawne.
Problem: możliwość ukrycia narzędzi przestępstwa

2) zakaz dwukrotnego sądzenia, skazywania i karania za to samo przestępstwo (double jeopardy)
(Case: Luizjana vs Weber, 1947, zbyt mała dawka śmiertelnego zastrzyku spowodowała, że skazany na karę śmierci Weber przeżył. Pojawiły się propozycje ponownego rozpatrzenia sprawy ze względu na powyższą zasadę. Ostatecznie jednak doprowadzono do wymierzenia kary.)
Źródło V poprawka
Case: Waller vs Floryda, 1970, to prawo dotycz spraw w których nie ma nowych dowodów. Jeśli nowe dowody się pojawiają, proces można powtórzyć (vide film „Duchy Mississippi”)
Problem: brak jednoznacznych zasad stosowania double leopardy.

3) Obowiązek udowodnienia winy ponad wszelką wątpliwość (beyond reasonable doubt), jest rolą ławy przysięgłych.
Źródło: zwyczaj
Case: Apodaca vs Oregon, 1972.Orzeczenie stwierdzało, że w sprawach karnych dopuszczalny jest margines niepewności, tj. wynik glosowania ławy przysięgłych może wynosić 10:2 lub 11:1 (przy 12 osobowej ławie).
Problem: odstępowanie od wyroków jednomyślnych
(Przyjmuje się jednak, że w sprawach karnych powinien być jednomyślny).

Comments are closed.