PRAWO ADMINISTRACYJNE - System prawny USA

PRAWO ADMINISTRACYJNE System prawny USA

Prawo administracyjne to zbiór norm prawnych określających:

- formy organizowania się obywateli w stowarzyszenia, w których mogą osiągać wyznaczane sobie cele społeczne, gospodarcze, zawodowe czy polityczne
- formy zaspokajania potrzeb zbiorowych obywateli (oświatowych, zdrowotnych) przez państwo
- formy rozstrzygania indywidualnych spraw obywateli (udzielanie koncesji, licencji)
- kształt administracyjny państwa oraz kompetencje jednostek administracyjnych

PRAWO ADMINISTRACYJNE System prawny USA

Prawo administracyjne to zbiór norm prawnych określających:

- formy organizowania się obywateli w stowarzyszenia, w których mogą osiągać wyznaczane sobie cele społeczne, gospodarcze, zawodowe czy polityczne
- formy zaspokajania potrzeb zbiorowych obywateli (oświatowych, zdrowotnych) przez państwo
- formy rozstrzygania indywidualnych spraw obywateli (udzielanie koncesji, licencji)
- kształt administracyjny państwa oraz kompetencje jednostek administracyjnych

Prawo administracyjne

kształt administracyjny USA
okręgi administracyjne
władza lokalna
administracyjnych

rola agencji administracyjnych w amerykańskim systemie prawnym
agencje federalne i stanowe
„czwarta gałąź władzy” kompetencje jednostek
kontrola agencji administracyjnych
najważniejsze agencje

Zasada federalizmu (w ramach przypomnienia):
- podział państwa na rząd centralny (federalny) oraz rządy lokalne (stanowe)
- federalizm wertykalny – określone relacje pomiędzy federacją a stanami
- federalizm horyzontalny – określone relacje pomiędzy stanami
- oprócz rządów federacji i stanowych, istnieją rządy lokalne, które obejmują mniejsze terytorium i działają na podstawie prawa lokalnego.

Comments are closed.