Rejestrowanie wpłat - reforma ubezpieczeń społecznych

Rejestrowanie wpłat - reforma ubezpieczeń społecznych
Najwięcej zmian związanych z funkcjonowaniem ZUS dotyczy sposobu rejestrowania składek oraz obliczania emerytur. Każdy ubezpieczony ma mieć (założone w ciągu pół roku) konto ubezpieczeniowe, a na nim rejestrowane wszystkie wpływające i należne składki. Każdy otrzyma numer ubezpieczeniowy (jest nim PESEL). Identyfikator dostanie także zakład pracy wpłacający składki za pracownika. Oprócz kont indywidualnych powstają konta dla firm (dla pracodawców) - płatników składek.
Składki (oprócz części przekazanej do funduszu kapitałowego, jeśli tak zdecyduje ubezpieczony) nadal wydawane będą na bieżące emerytury czy renty. Pozostanie jednak dokumentacja, ile wpłaciliśmy i w jakim czasie. Składki będą waloryzowane cztery razy w roku o 75 proc. wzrostu funduszu płac (czyli o 75 proc. wszystkich składników

Comments are closed.