Wyliczanie wysokości składek - reforma ubezpieczeń społecznych

Wyliczanie wysokości składek - reforma ubezpieczeń społecznych
Pieniądze jakie do tej pory ubezpieczeni wpłacali do ZUS, będą miały wpływ na przyszłą emeryturę na ich podstawie obliczony zostanie “kapitał początkowy”. Dla każdego ubezpieczonego zostanie obliczona emerytura według starych zasad, tak jakby przechodził na nią 31 grudnia 1998 roku. Do jej obliczenia potrzebne będą informacje o wysokości zarobków z dziesięciu kolejnych lat pracy. ZUS na obliczenie kapitału ma 5 lat. Hipotetyczna emerytura zostanie pomnożona przez liczbę miesięcy średniego dalszego trwania życia powyżej 62 lat. Kapitał początkowy zostanie wpisany do przyszłej emerytury wypłacanej z ZUS.
Emerytura lub renta wypłacana w nowym systemie nadal nie będzie mogła przekroczyć wartości 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jednak składka na te ubezpieczenia (emerytalne i rentowe) są płacone od zarobków nie przekraczających 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W rzeczywistości wygląda to tak, iż składki są potrącane co miesiąc. Gdy w którymś miesiącu, na przykład we wrześniu, okaże się, że pracodawca zapłacił już składkę od naszych dochodów, które wynoszą 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to w październiku, listopadzie i w grudniu mie będzie za nas płacił składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Emerytura każdego ma w sposób przejrzysty zależeć od tego, ile lat płacił składki i w jakiej wysokości oraz od średniej oczekiwanej długości dalszego życia. Będzie więc obliczana na podstawie całej kariery zawodowej. Nie będzie okresów nieskładkowych. Za czas urlopu wychowawczego i zasadniczej służby wojskowej składkę zapłaci budżet państwa. W formule emerytury nie będzie części socjalnej. Kobiety przechodzić mają na emeryturę w wieku 60 lat, panowie o pięć lat później. Nie wiadomo, czy grupom zawodowym uda się utrzymać uprawnienia branżowe związane z wcześniejszym kończeniem kariery zawodowej. Trwają negocjacje pomiędzy rządem, związkami zawodowymi i pracodawcami na temat zasad emerytur pomostowych.

Comments are closed.