Kwestia stosunków z Wielką Brytanią - Historia USA do 1900 r.

Kwestia stosunków z Wielką Brytanią - Historia USA do 1900 r.
Zaraz po wojnie trzeba było jak najszybciej uregulować stosunki z Wielką Brytanią, gdyż traktat z Gandawy przywracał sytuację sprzed wojny, ale nie regulował dalszych stosunków amerykańsko-brytyjskich. W 1817 r. zawarto porozumienie Rush-Bagot od nazwiska amerykańskiego sekretarza stanu – Richarda Rusha i brytyjskiego posła w Waszyngtonie – Charlesa Bagota. Porozumienie to ograniczało potencjał amerykańskiej i brytyjskiej floty na obszarze Wielkich Jezior. W następnym roku podpisano konwencję, która, od daty jej podpisania, nosi nazwę „konwencja roku 1818”. Na mocy tej konwencji ustalono ostatecznie granicę północną terytorium Luizjany, rozciągając granicę wzdłuż 490 N na zachód od Jeziora Leśnego do Gór Skalistych. Uzgodniono, że położony na zachód od Gór Skalistych kraj Oregon będzie wolny dla osadnictwa zarówno brytyjskiego, jak i amerykańskiego. Porozumienie zawarto na 10 lat, a potem przedłużono je na kolejne 10 lat.

Comments are closed.