CHILE - Historia Ameryki Łacińskiej

CHILE - Historia Ameryki Łacińskiej

W latach 1891 – 1910 istniała tzw. „ republika arystokratyczna”. Konflikty między liberałami a konserwatystami właściwie zanikły w połowie lat 40-stych i odrodziły się właśnie w tym okresie. Owocowało to niestabilnością polityczną i częstymi zmianami rządów ( 103 razy w tym okresie). Nastąpił rozkwit korupcji. Silna była ekspansja kapitału zagranicznego ( głównie brytyjskiego i amerykańskiego) lokowanego głównie w przemysł wydobywczy ( miedź, cynk i ołów, bo bum saletrzany skończył się wraz z XIX w.). Odcięcie od europejskich rynków w wyniku I wojny światowej doprowadziło do głębokiego kryzysu gospodarczego. Miało to podobny przebieg jak w innych krajach ( bunty, strajki itp.).
Nastąpił wtedy wstrząs polityczny w wyniku którego w 1920 roku w wyborach zwyciężył Arturo Alessandri. Poparli go liberałowie i radykałowie a przeciwko niemu wystąpili konserwatyści. Cały pakiet reform, który składał się z budowy państw socjalnego, interwencjonizmu, laicyzacji, wzmocnieniu władzy prezydenckiej, został zablokowany przez kongres. Od 1921 roku toczył wieloletnią wojnę z parlamentem próbując to przekupywać, to zastraszać. Kiedy to nie przyniosło rezultatów postanowił oddać władze w ręce armii. W grudniu 1924 podał się do dymisji.
Wojsko zmusiło kongres do uchwalenia reform i przejęło władzę. W styczniu 1925 doszło jednak do starcia wewnątrz armii między zwolennikami i przeciwnikami reform. Władzę utrzymali reformatorzy a na czele junty stanął gen. Ibanes del Campo. Nowa konstytucja z 1925 r. sankcjonowała reformy Alessandriego. Wprowadzono postępowe ustawodawstwo socjalne, przedłużono kadencję prezydenta do sześciu lat wprowadzając zakaz reelekcji. W 1927 roku, na podstawie nowej ordynacji wyborczej prezydentem został wybrany gen. Ibanes.
W tym czasie nastąpił bardzo szybki wzrost gospodarczy spowodowany inwestycjami zagranicznymi, które w 1930 r. przekroczyły 1 mld USD. Chile było obok Argentyny największym odbiorcą inwestycji zagranicznych, głównie brytyjskich. Wraz z nadejściem kryzysu Ibanes Delcampo musi oddać władzę.

Comments are closed.