TRANSCENDENTALIZM - Historia literatury amerykańskiej

TRANSCENDENTALIZM - Historia literatury amerykańskiej
• to literacko filozoficzna odpowiedź na to wszystko, co stworzył Beniamin Franklin
Transcendentalizm jest podkreśleniem tego, że literacko i filozoficznie Ameryka jest oderwana od Europy. Jest to trend, który nie ma odzwierciedlenia w literaturze i filozofii europejskiej. Z jednej strony jest to w pewien sposób kontynuacja purytanizmu i moralizatorstwa purytańskiego, purytańskiego drugiej strony […]

Margaret Fuller ( 1810-1850)

Margaret Fuller ( 1810-1850)
Była pierwszą feministką, zajmowała się problemem przypasowania kobiet i mężczyzn do różnych ról społecznych. Traktuje o tym jej esej The Great Lawsuit: MAN versus MEN, WOMEN versus WOMEN ( 1843). W eseju Women in the Nineteenth Century (1845) pisala o prostytucji: nie jest to zjawisko spolecznie gorszące, ale przede wszystkim świadczy o […]

Ralph Walden Emerson ( 1803-1882)

Ralph Walden Emerson ( 1803-1882)
Urodził się w 1803, był człowiekiem chorobliwie nieśmiały, co jest o tyle istotne, że często występował publicznie, wygłaszał wiele wykładów, nawet sam w swoich poglądach stara się przyjąć rolę poety, filozofa i nauczyciele dla ludzi, dla mas. Było to dla niego trudne doświadczenie, gdyż ciężko mu było przekroczyć próg własnej nieśmiałości. […]

Henry David Thoreau ( 1817-1862)

Henry David Thoreau ( 1817-1862)
Był uczniem Emersona, jego założeniem bylo wcielenie w życie wszystkich poglądów głoszonych przez Emersona i dlatego między 1845 a 1847 mieszkał w lasach na terenie posiadłości Emersona nad jeziorem Walden, samotnie, pragnąc żyć w takiej bliskości z przyrodą, jaką propagowali transcendentaliści. Thoreau, mimo że nie stworzył tak wiekopomnych tekstów transcendentalistycznych jak […]

OPINIA PUBLICZNA, LOBBIES, MASS MEDIA WOBEC POLITYKI ZAGRANICZNEJ

OPINIA PUBLICZNA, LOBBIES, MASS MEDIA WOBEC POLITYKI ZAGRANICZNEJ
Dotąd zastanawialiśmy się jak rząd kształtuje politykę zagraniczną i w efekcie jaki to ma wpływ na opinię publiczną, teraz odwrotnie - czy i jak opinia publiczna kształtuje politykę zagraniczną USA?
Historia od razu nasuwa nam dwie sprzeczne odpowiedzi - możemy znaleźć wiele przykładów na to, że polityka zagraniczna prowadzona […]

LOBBING (grupy lobbystyczne):

LOBBING (grupy lobbystyczne):
1) grupy etniczne, np. AIPAC (American Israeli Public Affairs Committee), zrzeszający środowisko żydowskie w USA; ok. 50.000 członków – dużo nawet jak na Amerykę; dysponuje budżetem rzędu kilkunastu milionów dolarów rocznie; lobbuje na rzecz odpowiedniej polityki wobec Izraela; efektywność AIPACu jest relatywnie duża, wiele decyzji dotyczących Bliskiego Wschodu podjęto pod jego wpływem;
NAAA – […]

Polityka informacyjna egzekutywy - Rola prezydenta w polityce zagranicznej -

Polityka informacyjna egzekutywy - Rola prezydenta w polityce zagranicznej -
-zapisy dot. tych kwestii – w Wars Power Resolution z 1973r
-także w ustawie wcześniejszej z 1972r (ta również miała za zadanie przechylić wahadło władzy na stronę Kongresu). Na jej mocy prezydent został zobowiązany do przedkładania na Kapitolu w terminie (nieprzekraczalnym) 60 dni wszystkich podpisanych „executive agrement” […]

Zwierzchnictwo nad egzekutywą - Rola prezydenta w polityce zagranicznej -

Zwierzchnictwo nad egzekutywą - Rola prezydenta w polityce zagranicznej -
-zapis konstytucyjny : całość władzy wykonawczej należy do prezydenta,
-prezydent jest najwyższym urzędnikiem, stoi na czele aparatu administracyjnego, pod sobą ma dziesiątki agend federalnych ( a wśród nich te, które są odpowiedzialne za politykę zagraniczną – ale o tym na wykładzie o departamentach i wywiadzie)
Przywództwo legislacyjne
-większość projektów […]

Polityka wojskowa - Rola prezydenta w polityce zagranicznej -

Polityka wojskowa - Rola prezydenta w polityce zagranicznej -
-konstytucyjny zapis : „Congress declares, President makes” (Prezydent jak główno dowodzący armią Art.2)
-o uprawnieniach wojennych mówiła m.in. „Wars Power Resolution” z listopada 1973r.
• kwestia użycia sił zbrojnych : prezydent może wysyłać żołnierzy amerykańskich bez zgody Kongresu tylko na najwyżej 60 dni
W wyjątkowych sytuacjach – limit 60 dni może […]

Polityka traktatowa - Rola prezydenta w polityce zagranicznej -

Polityka traktatowa - Rola prezydenta w polityce zagranicznej -
-the treaty making power
-2 pojęcia :
• litera : zgodnie z literą prawa (art.2, sekcja2, klauzula2) prezydent może zawierać traktaty o ile posada zgodę 2/3 Senatorów obecnych w Senacie
• duch prawa – interpretacja, szersze rozumienie
(artykuł 2 nie zawiera informacji kto inicjuje rozmowy, kto ratyfikuje, podpisuje i najważniejsze – kto wypowiada). […]