CIVIC RELIGION

CIVIC RELIGION
W Anglii Królowa jest głową kościoła anglikańskiego. Jest on kościołem państwowym, choć jest on kościołem mniejszościowym bo ¾ Brytyjczyków nie należy do żadnego kościoła. Kościołem państwowym w Szwecji jest kościół luterański. Należało się do niego obligatoryjnie, bez możliwości wystąpienia. Obecnie można już z niego wystąpić.
Civic religion oznacza sakralizację wartości państwowych. Symbole narodowe są traktowane jako symbole religijne. Flaga zastępuje krzyż, konstytucja biblię itp. Profanacja wartości państwowych traktowana jest jak profanacja wartości religijnych. Kapitol traktowany jest jak Watykan. Budynki publiczne często mają kopuły przypominające Bazylikę św. Piotra. Pewnym pocieszeniem w zamachach 11/09 było to, że nie zniszczono „najświętszych miejsc jak Kapitol czy Biały Dom.
Jest to dość powszechne w wypadku ideologii nacjonalistycznych. Amerykanie za święte uznają raczej państwo a nie ojczyznę.

Comments are closed.