Scientology

Scientology
Jest to połączenie chrześcijaństwa z naukowym myśleniem. Znajduje to zwolenników wśród ludzi ceniących naukę. Jest to próba swoistej sakralizacji nauki. Stwierdza on, że nie ma różnicy między nauką a religią. Możliwa jest religia naukowa.
Swoistą religią jest też kościół Armii Zbawienia. Ma on bardzo duże znaczenie jeśli chodzi o rzeczywistą pomoc potrzebującym. Pokazuje ona Amerykanów, że […]

„Krucjata fanatycznych konserwatystów” Sullivana

„Krucjata fanatycznych konserwatystów” Sullivana
Konserwatyzm w tradycyjnym tego słowa znaczeniu opierał się na założeniu, że nie tylko to co cesarskie i boskie powinno być oddzielone, ale powinno być oddzielone to co stanowe i federalne. Państwo nie może ze środków publicznych finansować instytucji religijnych. Konserwatyzm polega na sceptycyzmie wobec możliwości ulepszania świata.
Konserwatyzm współczesny (fanatyczny) o […]

Rola Kongresu w polityce zagranicznej

Rola Kongresu w polityce zagranicznej
• traktaty i polityka nominacyjna
• uprawnienia legislacyjne i wojenne
• nadzór na egzekutywą
Oczywiście punktem wyjścia pozostają tutaj artykuły konstytucji. Zapisane tam uprawnienia obowiązują do dzisiaj (na przestrzeni lat nic nie dodano, nic nie odebrano, choć pod wpływem zmian w środowisku międzynarodowym jest kilka uprawnień martwych m.in. prawo do wystawania patentów kaperskich oraz stanowienie o prawie […]

Polityka traktatowa - Rola Kongresu w polityce zagranicznej

Polityka traktatowa - Rola Kongresu w polityce zagranicznej
-mimo że to do prezydenta należy szereg uprawnień : rozpoczęcie rozmów, ratyfikacja – część z nich pozostaje po stronie Kongresu
-ważna kwestia – instytucja „rady i zgody Senatu” (2/3 obecnych na posiedzeniu senatorów).
Zdarza się, że tej większości nie udaje się zebrać (sytuacja rzadka) i wtedy Stany Zjednoczone nie stają […]

Polityka nominacyjna - Rola Kongresu w polityce zagranicznej

Polityka nominacyjna - Rola Kongresu w polityce zagranicznej
- wprawdzie to prezydent desygnuje osoby na wyższe urzędy federalne, przedstawicieli USA za granicą oraz sędziów federalnych, ale i tutaj istnieje instytucja senackiej rady i zgody,
-konstytucja nie precyzuje terminu w jakim aprobata Senatu musi być wyrażona i jak wygląda kwestia w przypadku odmowy
\-praktyka:
• zazwyczaj prezydent wysuwa kandydaturę sprawdzonego, […]

Uprawnienia dot. Wojskowości - Rola Kongresu w polityce zagranicznej

Uprawnienia dot. Wojskowości - Rola Kongresu w polityce zagranicznej
-to declare – Kongres wypowiada wojnę (zapis w konstytucji)
-w praktyce: dotychczas Kongres sięgnął do tej procedury 6 razy:
• 1812r – wojna z Wielką Brytanią
• 1846r – wojna z Meksykiem
• 1898r – wojna z Hiszpanią
• 1917r – I wojna światowa
• 1941r – II wojna światowa : w stosunku do Niemiec, Włoch i Japonii
• 1942r […]

Kontrola na egzekutywą - Rola Kongresu w polityce zagranicznej

Kontrola na egzekutywą - Rola Kongresu w polityce zagranicznej
-kwestia powoływania komisji (tak jak np. tej z poł. lat 80-tych badającej sprawę Iran Contra). Komisje parlamentarne mogą zostać powołane w Izbie Reprezentantów, lub mieć swój odpowiednik w Senacie. Za zadanie mają właśnie nadzór na egzekutywą w ramach polityki zagranicznej.
One Hundred Seventh Congress
of the
United States of America
AT […]

ŹRÓDŁA POLITYKI ZAGRANICZNEJ - Polityka zagraniczna USA

ŹRÓDŁA POLITYKI ZAGRANICZNEJ - Polityka zagraniczna USA
5 źródeł amerykańskiej polityki zagranicznej
1)zewnętrzne (external) – system mnr i jego uczestnicy, aktorzy. Wszystko, co się dzieje w innych państwach, organizacjach międzynarodowych a co wpływa na APZ. Olbrzymia sfera rzeczywistości politycznej. Tu trzeba uważać na podział państwa i i org.mnr; np. na ile rezolucje RB ONZ są […]

Rys historyczny: CYPR

Rys historyczny: CYPR
Cypr był bardzo ważnym strategicznie obszarem ze względu na położenie. Obecnie jego znaczenie uległo zmniejszeniu.
Wielka Brytania (WB) zdobyła Cypr w 1878r na kongresie berlińskim. Odbył się on po wojnie rosyjsko-tureckiej (WB wspierała dyplomatycznie Turcję).
Był to okres kiedy koncert mocarstw decydował o polityce światowej.
Wojska WB wkraczają na Cypr. Rozpoczyna się okupacja wyspy.
W […]

Pomysły rozwiązania sytuacji na Cyprze: - historia Cypru

Pomysły rozwiązania sytuacji na Cyprze: - historia Cypru
- WB chciała utworzyć oddzielne, suwerenne państwo cypryjskie.
- Grecy chcieli przyłączyć Cypr do Grecji – koncepcja: enosis
- Turcy podziału Cypru na dwie części: grecką i turecką – koncepcja: taxim
Ruch grecki rozwinął się o wiele silniej. Na jego czele stał abp. Makarios (zwierzchnik kościoła prawosławnego).
W 1950r doszło do […]