Pluralizm kulturowy - Społeczeństwo Amerykańskie

Pluralizm kulturowy - Społeczeństwo Amerykańskie
Opisywany był według klasycznych analiz antropologicznych, w których sama kultura jest pochodną w stosunku do pewnych strukturalnych odrębności. Jednak rozszerzenie polityki wielokulturowości na przełomie lat 70-tych i 80-tych pokazało, że te klasyczne analizy mają się nijak do powstałej sytuacji i są zupełnie nieprzydatne. Np. ostatnia migracja Latynosów pokazuje, że nie jest to grupa, która się asymiluje, toteż nie należy do społeczeństwa amerykańskiego a jest czymś zupełnie odrębnym. Obecnie obserwujemy zjawisko permanentnej negocjacji tego co należy do kultury amerykańskiej, co się w niej mieści. Dlatego też opisanie obiektywnie pluralizmu kulturowego społeczeństwa amerykańskiego kończy się na języku, czy pewnych elementach narodowego folkloru amerykańskiego.

Comments are closed.