Relacja między strukturą społeczną i kulturą w wyznaczaniu mniejszości - Społeczeństwo Amerykańskie

Relacja między strukturą społeczną i kulturą w wyznaczaniu mniejszości - Społeczeństwo Amerykańskie

Problem uznania praw mniejszości
Problem polega na tym, że ideał państwa amerykańskiego opierał się na idei społeczeństwa obywatelskiego. Centralną rolę odgrywał obywatel (jednostka) a polityka rządowa była color blind , gdzie nie uwzględniano rasy ani innych czynników charakteryzujących mniejszości kulturowe. Polityka wyodrębniania mniejszości kulturowych i traktowania ich kolektywnie rozpoczęła się wraz z wdrażaniem akcji afirmatywnej w latach 60-tych XX w. Obecnie część mniejszości zostało „uznanych” przez rząd i jest traktowana jako podmioty struktury społecznej, które mogą walczyć zbiorowo o uznanie swoich praw.

Problem skokowości lub ciągłości struktury społecznej.
Przykładem skokowości jest system kastowy, zamkniętych kast i stanów społeczeństwa. Natomiast ciągłość jest to brak takich barier, gdzie wyznaczenie granicy między poszczególnymi grupami nie jest wyraźne. Z kolei skutki akcji afirmatywnej sprawiły, ze część mniejszości przez autokracje domagały się wykluczenia innych. Tak np. narodziła się ideologia narodu murzyńskiego.

Polaryzacja struktury społecznej
Społeczeństwo amerykańskie nigdy nie było do końca spolaryzowane. Co prawda jeszcze 30 lat temu istniał pewna polaryzacja w znaczeniu tylko rasowym, ale po przez postrzeganie różnic między poszczególnymi mniejszościami społeczeństwo amerykańskie stało się bardziej wewnętrznie ustrukturalizowane.

Comments are closed.