Rola religii i kościołów w społeczeństwie amerykańskim

Rola religii i kościołów w społeczeństwie amerykańskim
Rola religii w społeczeństwie USA jest wyjątkowe, ma ona inne znaczenie niż w Europie.

Od połowy XIX w. W Europie nastąpiły bardzo wyraźne procesu sekularyzacji, które miały wiele wymiarów, ale na ogół wiązały się z modernizacją. Przejście od społeczności agrarnych do przemysłowych, od społeczeństw lokalnych do masowych, rozwój edukacji oraz zróżnicowanie kulturalne powodowały, że tradycyjne religie się marginalizowały co w niektórych społeczeństwach europejskich osiągnęło dosyć wysoki stopień.

W Ameryce procesom modernizacji nie towarzyszył spadek roli religii w życiu publicznym są tego różne przyczyny. Bardzo wysoka religijność społeczeństwa amerykańskiego zachowana do dziś.

Wyraźne rozdzielenie kościołów od państwa przy zachowaniu jednocześnie tolerancji religijnej dla wszystkich wyznań które nie wchodziły w konflikt z prawem. W Europie modernizacja oznaczała stopniowe wyłączanie religii z życia społecznego. Powodowało to często odrzucanie religii jako takiej. W społeczeństwie amerykańskim czegoś takiego nie było bo od samego początku nastąpiło bardzo wyraźne oddzielenie religii od spraw publicznych.

Twórcy amerykańskiej konstytucji uważali, że trzeba oddzielić kościoły od państwa aby uniknąć konfliktów religijnych jak to miało miejsce w Europie. Z drugiej strony byli przekonani, że społeczeństwo powinno być budowane na zasadach religijnych. Charakterystyczna dla społeczeństwa amerykańskiego jest deifikacja rozumiana jako istnienie sacrum w życiu społecznym i dyskursie publicznym. Relacje państwo Kościół przybrało postać civic religion. Symbolika religijna przeniknęła do struktur państwowych ( in God we trust) i odwrotnie ( flagi narodowe na cmentarzach). W sferze organizacyjnej rozdział ten jest wyraźny, natomiast sfera wartości jest wspólna dla państwa i religii (stąd np. przysięganie na biblię itp.). Jest to widoczne w polityce zagranicznej czy debatach publicznych. Także demokracja w USA ma religijne uzasadnienie.

Comments are closed.