Skąd brały się dylematy pluralizmu? / Konsekwencje akcji afirmatywnej

Skąd brały się dylematy pluralizmu?
1. Istnienie niewolnictwa i jego skutki
2. prowadzenie polityki daltonistycznej wobec fali emigrantów, które opierało się na założeniu melting pot
3. standaryzacja gustów, kultura konsumpcji
4. ruchy kontestacji społecznych lat 60-tych

Konsekwencje akcji afirmatywnej
1. Ludność murzyńska częściowo uzyskała dostęp do wyższych pozycji
2. Wprowadzenie odpowiedzialności zbiorowej
3. Rozszerzanie akcji nie tylko na mniejszości dyskryminowane, co prowadziło do tworzenia mniejszości tylko po to by korzystać z praw dla nich
4. Chęć zbudowania bardziej zintegrowanego społeczeństwa – idealizm

Comments are closed.