Konflikty narodowościowe

Konflikty narodowościowe
LUDOBÓJSTWA XX w.
mord dokonany na Ormianach przez Turków w latach 1915 – 1918, 1,5 mln ofiar śmiertelnych, 300 uciekinierów
holokaust – 4,5 – 5 mln ofiar narodowości żydowskiej
czerwoni kmerowie – koniec lat 70-tych w Indochinach
CZYSTKI ETNICZNE
wywózki stalinowskie – Tatarzy Krymscy oskarżeni o kolaboracje z Niemcami
akcja Wisła 1947r. – przesiedlenie 100 tys. Ukraińców z Podkarpacia i Lubelszczyzny na tereny zachodnie
posunięcia podjęte przez Saddama Huseina wobec Kurdów w celu zmiany struktury narodowościowej na konkretnym terenie
DEPORTACJE
Można je powiązać z czystkami ale pojęcia te nie musza się pokrywać. Przykładem może być deportacja ludności polskiej na terenach zajętych przez ZSRR w okresie jesień ’39 – maj, czerwiec ’41. 1,8 mln ludzi w tym 1,3 mln narodowości polskiej.
PRZYMUSOWE WYSIEDLENIA
wysiedlenia ludności niemieckiej z terenów III Rzeszy przypadłych innym krajom po konferencji poczdamskiej. Z terenów polskich wysiedlono około 3,5 mln ludzi.
wysiedlenia Niemców na mocy przyzwolenia międzynarodowego. Przywódczynią niemieckich przesiedleńców była Erika Steinbach
Czechosłowacja – wysiedlenia Niemców i Węgrów na mocy Dekretów Benesza. Pozbawienie obywatelstwa, przejęcie majątku przez czechosłowacki Skarb Państwa

Comments are closed.