Suwerenność i rodzaje suwerenności

Suwerenność i rodzaje suwerenności
Państwo jest organizacją suwerenną . Suwerenność państwa jest pojęciem, o które można się spierać i istnieją różne poglądy, których nie da się czasami pogodzić. Suwerenność możemy podzielić na wewnętrzną i zewnętrzną.
Suwerenność zewnętrzna - niezależność władzy państwa od czynników zewnętrznych, (organizacji państwowych, organizacji międzynarodowych, innych państw). Czyli może podejmować decyzje bez nacisku, samodzielnie.
Suwerenność wewnętrzna – władza państwowa jest władzą najwyższą i ostateczną dla ludności. Oznacza to, że wszystkie zorganizowane podmioty w obrębie władzy są tej władzy podporządkowane i dotyczy to tych organizacji, które są organizacjami międzynarodowymi. Te organizacje powodują ograniczenie suwerenności wewnątrz kraju.
Kryteria mierzenia suwerenności państwa:
1/ Za suwerenne uznaje się państwo, które w odpowiednio wysokim stopniu ma zwierzchnią władzę nad terytorium i ludnością,
2/ Może dobrowolnie nawiązywać stosunki z innymi państwami. I być członkiem swobodnie wybranych organizacji międzynarodowych.
3/ Może swobodnie kształtować ustrój społeczno – gospodarczy i formę państwa.

One Response to “Suwerenność i rodzaje suwerenności”

  1. Mam pytanie, czy w takim razie Polska ma suwerenność zewnętrzną, bo nie rozumiem tego do końca?