Grupa społeczna w socjologii

Grupa społeczna w socjologii
pewna liczba osób charakteryzująca się obiektywną, zewnętrz­nie postrzegalną wspólnotą pewnego typu (np. wspólnotą krwi, wspólnotą terytorium, wspólnotą ideologii), strukturą i organizacją wewnętrzną, po­dobieństwem uczestników pod względem istotnej cechy (cech) związanej z udziałem w grupie oraz świadomością przynależności do grupy i jednocześnie świadomością od­rębności od innych grup (świadomością „my”).
W grupie społecznej wyróżniamy struktury wewnątrzgrupowe: struktura socjometryczna, struktura przywódcza, struktura komunikowania.

Comments are closed.