System społeczny:

System społeczny:

Klasa społeczna w pojęciu Marksa – wielka grupa ludzi różniąca się od siebie stosunkiem do środków produkcji (ci którzy posiadają środki produkcji i ci którzy go nie posiadają )
Ci, którzy posiadają są uprzywilejowani a ci drudzy są poszkodowani.

Warstwa społeczna- duże grupy, które wzajemnie wchodzą w związki relacje

Pozycja społeczna – warstwy, elementy, które przyporządkowują do warstwy społecznej:
1. stan posiadania
2. zakres posiadanej władzy
3. styl życia
styl życia w dużym stopniu zależy od posiadanego majątku, jednak ludzie w obrębie jednej klasy społecznej żyją różnie.

Sześć warstw społecznych wg. Amerykanów:
1. wyższa wyższa
2. wyższa niższa
3. średnia wyższa
4. średnia niższa
5. niższa wyższa
6.niższa niższa

Warstwy społeczne wg. Polaków – przyporządkowanie wg. Wykonywanych zawodów.

Comments are closed.