Teorie ewolucji: - Teoria wyzwania - odpowiedzi A. Toynbec????

Teorie ewolucji:
H. Spencer, E. Taylor, W. H. Morgan

- jedność świata
- jedność natury ludzkiej
- jedność praw
- ewolucja – najbardziej powszechne prawo zmiany
- zmiana wszechobecna
- globalny charakter zmiany
- nierównomierność tempa zmiany
- zmiana to postęp
- ciągłość I stopniowość postępu

Teoria wyzwania - odpowiedzi A. Toynbec????

- ludzie sami tworzą swoją historie (Vico, Marks)
- każda zmiana wynika z czynników obiektywnych wywołujących zmianę oraz sposobu reakcji na te czynniki grupy dysponującej władzą (elita)
- te czynniki obiektywne – to wyzwanie – reakcja grupy to odpowiedź
- proces historyczny stwarza stale wyzwania – jest to element normalności, źródło zmiany tkwi w samym procesie
- odpowiedź elity zależy od kwalifikacji merytorycznych i moralnych, umiejętności pociągnięcia za soba społeczeństwa
- wyzwania spełniają rolę pozytywną lub negatywną
negatywną – gdy burzą system
pozytywna - gdy skłaniają system do innowacji.

Comments are closed.