Teorie zmiany społecznej.

Teorie zmiany społecznej.
1.rozwój społeczny a zmiana społeczna
2. typologia teorii zmiany społecznej:
- ze względu na źródło zmiany:
-zmiana pod wpływem przyczyn wewnętrznych
-zmiana pod wpływem czynników zewnętrznych wobec systemu społecznego.
- ze względu na status ontyczny zmiany
- zmiana jest elementem immanentnym systemu
- zmiana jest zaburzeniem systemu
3. idee zmiany:
-liniowej – św. Augustyn i inni
-cyklicznej – Platon
-spiralnej – G.B. Vico
-sinusoidalnej F. Nitzsche.

Comments are closed.