Wartości uniwersalne

Wartości uniwersalne
– pewne wartości są akceptowane przez wszystkich.
Nie ma norm uniwersalnych, nie ma również uniwersalnego systemu oceny zachowań.
Ocena zależy od ilości dostępnych informacji, my formułujemy subiektywną ocenę.
Decyzje – wypadkowa wszystkich działań ( wpływów) w otoczeniu.
Socjologia – traktuje człowieka jako istotę społeczną, która nie może żyć poza społeczeństwem.
Istota społeczna – naturalnym środowiskiem człowieka jest społeczeństwo.

Comments are closed.