ZBIOROWOŚCI

ZBIOROWOŚCI
- nie są grupami społecznymi, zbiory osób bez ściślejszych powiązań wzajemnych, wykazujących jednak duże podobieństwo zachowań ( np. ludzie na przystanku)

3 ZBIOROWOŚCI

1. PUBLICZNOŚĆ – w teatrze, nie musi być skupiona w miejscu, ale może być rozproszona np. przed telewizorami – publiczność rozproszona w miejscu i czasie ( czytelnicy gazet)
( efekt spłukiwania w odniesieniu do amerykańskiego footballu w przerwie na reklamę zwiększa się ilość wody)
2. ZBIEGOWISKO – cechą zbiegowiska jest to, że uczestnicy mają duży ładunek bierności
3. TŁUM – następuje podobieństwo zachowań, bo inni tak działają, powtarzanie zachowań innych ( kolejka). Zachowanie reszty zależy od pierwszego ( przewodnik stada). Cechą tłumu jest ekspresywność. Wyróżnia się tłumy:
- agresywny ( kibice)
- uciekający,
- rabujący ( zaspokaja swoje potrzeby ekonomiczne)
- demonstracyjny

Comments are closed.