Jak uniknąć błędów w rozrodzie bydła

Jak uniknąć błędów w rozrodzie bydła
Prawidłowe prowadzenie rozrodu w stadzie to ważny i jednocześnie jeden z trudniejszych elementów w hodowli bydła mlecznego. Błędy popełniane w tej dziedzinie mają wymierne efekty finansowe. Często nie są one zauważane, gdyż nie wymagają natychmiastowego ponoszenia kosztów, jak w przypadku zakupu paszy czy lekarstw.
Istotne znaczenie ma fakt, iż zwykle poprawa […]

Karen Horney –NERWICA

Karen Horney –NERWICA
przyczyną nerwicy są nierozwiązane wewnętrzne konflikty. Siłą napędową tych konfliktów są popędy, które są siłą specyficzną dla neurotyków. Rodzą się one z poczucia wyizolowania, bezradności, strachu, wrogości. Ich celem jest zdobycie poczucia bezpieczeństwa. Cechą charakterystyczną i przyczyną nerwicy jest neurotyczna struktura charakteru, nerwica charakteru. W tym ujęciu charakter składa się z sprzecznych […]

Język (lingua) - jama ustana

Język (lingua) - jama ustana
Funkcja – pomaga przy pobieraniu pokarmu, rozdrabnianiu go, mieszaniu ze śliną i połykaniu.
Mięśnie języka – m. poprzecznie prążkowane szkieletowe z mioblastów pochodzących z miotomów potylicznych. Pokryte błoną śluzową (z nabłonka wielowarstwowego płaskiego i blaszki właściwej). W części brzusznej jest też tk. podśluzowa. Dzielą się na:
- poziome:
* podłużne […]

KOŚCI KOŃCZYNY MIEDNICZNEJ (ossa membri pelvini)

KOŚCI KOŃCZYNY MIEDNICZNEJ (ossa membri pelvini)
OBRĘCZ KOŃCZYNY MIEDNICZNEJ (cingulum membri pelvini)
Miednica
• Dwie kości miedniczne (ossa coxae s. ossa pelvis) połączone spojeniem miednicznym (symphysis pelvina) + kość krzyżowa (os sacrum).
• Każda z kości miednicznych składa się z trzech kości, połączonych w panewce (acetabulum).
Kość biodrowa (os ilium)
• Łączy się z kością krzyżową przez skrzydła kości biodrowej (ala osis ilii)  […]

Resekcja stawu racicowego

Resekcja stawu racicowego
Zabieg powyższy (resectio articuli phalangis tertiae) wykonujemy zazwyczaj u sztuk ciężkich i wartościowych, aby ratować palec chory i tym samym nie dopuszczać do przeciążenia palca zdrowego. Można operację wykonać z cięcia bocznego, gdy proces ropny dotyczy tylko i wyłącznie stawu racicowego; gdy równocześnie ze stawem racicowym procesem ropnym i martwiczym objęte są trzeszczka […]

Resekcja zginacza głębokiego

Resekcja zginacza głębokiego
Zabieg ten (resectio tendinis m. flexoris digitalis profundus) jest wskazany gdy dochodzi do martwicy ścięgna lub jego zerwanie.
Resekcja niska. Poniżej raciczek po stronie dłoniowej przecinamy opuszkę i skórę na długości 5-6cm w zgiętku pęcinowym. Na tępo odpreparowujemy ścięgno, przecinamy je na granicy tkanki zdrowej, a następnie wycinamy w miejscu przyczepu. Po usunięciu z […]

Amputacja palca wysoka

Amputacja palca wysoka
Zabieg wykonuje sie ze wskazań tych samych, co amputację niską oraz dodatkowo w przypadku zmian sięgających kości koronowej. Przygotowując pole operacyjne, należy skrócić nadmiernie wyrosły róg i mechanicznie oczyścić racice. Po stronie zewnętrznej palca od korony, aż powyżej stawu pęcinowego strzyżemy i wygalamy włosy. Po założeniu podwiązki uciskowej, nożem chirurgicznym brzuszkowym prostym przecinamy […]

Amputacja palca niska

Amputacja palca niska
Zabieg wskazany jest przy ropnym zapaleniu stawu racicowego (arthritis purulenta phalangis tertiae), ropnym zapaleniu kości i szpiku (ostitis et osteomyelitis phalangis tertiae), w głębokiej zanokcicy (panaritium profundum). Przed zabiegiem skraca się nadmiernie wyrośnięty róg i czyści puszkę skrobiąc ją nożem i myjąc szczotką wodą z mydłem. Po założeniu opaski Esmarcha przykładamy piłkę amputacyjną […]

Wyłuszczenie III członu palca

Wyłuszczenie III członu palca
Zabieg ten jest działaniem mającym za zadanie zachowanie funkcji podporowych palca mimo usunięcia kości racicowej. Wskazaniem do wyłuszczenia są procesy ropne w obrębie kości i stawu racicowego. Operację zapoczątkowuje zdjęcie ściany zewnętrznej racicy. W drugim etapie usuwa się kość racicową za pomocą piłki drucianej, która służy oddzieleniu kości od puszki rogowej. Zachowane […]

Przerost skóry szpary racicowej

Przerost skóry szpary racicowej
Międzyraciczak, zwany ze względu na wygląd także ślimakiem (limax), to przerost skóry szpary racicowej (tyloma). Choroba posiada znaczenie gospodarcze bowiem dolegliwości z nią związane obniżają produkcyjność bydła (mleczność, jakość nasienia, impotencja, zmniejszone przyrosty). Wykazano dwukrotnie większa zachorowalność buhajów niż krów. Zmiana chorobowa najczęściej występuje na tylnych kończynach (75%), często na obu tylnych […]