SOCJOLOGIA

SOCJOLOGIA

Socjologia/ odwołuje się do empirycznej rzeczywistości/ wg def. Jana Szczepańskiego jest nauką o zbiorowościach ludzkich – przedmiotem jej badań są zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, struktury tej zbiorowości, zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach, wynikające z wzajemnego oddziaływania na siebie ludzi, siły skupiające i rozbijające te zbiorowości, zmiany i przekształcenia w nich zachodzące.
Zbiór- /inaczej agregat/ to zbiór ludzi o podobnej cesze, to sztuczna część populacji
Zbiorowość-to twór realny /ludzie są członkami społeczności realnej/
Kategoria społeczna-to wykształcenie, wiek itp.

A.COMTE-1838 r pojawia się po raz pierwszy nazwa SOCJOLOGIA socio/zrzeszenia/+logos/nauka,wiedza/

Przedmiotem socjologii są:
- interakcje społeczne
- stosunki społeczne
- struktura grupowa
- zachowania społ.
- procesy społ.
- zjawiska społ.-kult.
- człowiek w społeczeństwie

Społeczeństwo globalne -/w skrócie społeczeństwo mniejszej zbiorowości/ - forma zbiorowości, która wytwarza wartości kulturowe, instytucje, nieformalne wzory zachowania i normy działania, która zapewnia integrację kulturową szeregu zbiorowości, zapewnia integrację osobowości uczestniczącej w wielu grupach o zmiennych, nieraz rozbieżnych systemach wartości.

Interakcje społeczne - wzajemne oddziaływanie ludzi, grup na siebie.

Stosunki społeczne - to forma kontaktów społecznych trwałych, powtarzających się. To styczności społeczne /przestrzenne, bezpośrednie/

Kontakty społeczne - powtarzające się styczności społeczne.

Styczność społeczna – jednorazowy kontakt

Stosunki społ. - powtarzające się kontakty społ. mniej regularne /np. między rodzicami a dziećmi/

Socjologia jest nauka empiryczną, bada rzeczywistość ale jej nie ocenia, bo to jest już wartościowanie.

Praca P.Bergera i T.Luckmanna-„Społeczne tworzenie rzeczywistości” – Ta rzeczywistość jest konstruowana przez ludzi w procesie interakcji (w kontaktach społecznych).
(Mówi się, ze socjologia jest nauką o społeczeństwie – i tak i nie).

STRUKTURA SPOŁECZNA podział:
-makro struktury
-mikro struktury
-mezo struktury
Ale procesy te się wzajemnie przenikają.

Comments are closed.