Funkcje państwa

Funkcje państwa

wewnętrzne: (tradycyjne; konserwatywne; liberalne)
prawodawcza - państwo za pośrednictwem swojego aparatu tworzy prawo, które obowiązuje na jego terytorium
porządkowa - państwo jest zobowiązane do zachowania porządku i bezpieczeństwa na całym terytorium jego jurysdykcji
administracyjna - państwo jest zobowiązane zarządzać krajem za pomocą aparatu administracyjnego
wewnętrzne (socjalistyczne; interwencjonistyczne; etatystyczne)
gospodarczo- organizacyjna - państwo jest zobowiązane zarządzać gospodarką i finansami kraju
socjalna - państwo jest zobowiązane zapewnić swoim obywatelom minimum środków do życia
kulturalno- oświatowa - państwo jest zobowiązane zorganizować system edukacji i instytucji kulturalnych, szerzących rozwój intelektualny obywateli
zewnętrzne
obrona granic - zapewnienie obywatelom poczucia bezpieczeństwa przez niwelowanie zagrożenia agresją ze strony innych państw
kontakt z innymi państwami

Comments are closed.