Funkcje partii politycznych w systemach demokratycznych

Funkcje partii politycznych w systemach demokratycznych

 funkcja polegająca na kształtowaniu opinii oraz postaw politycznych (socjalizacyjna)
 funkcja wyborcza.
 funkcja rządzenia.

Funkcje w systemach niedemokratycznych

Rola partii politycznych, jako ogniwa nakazowo – kierowniczego, kontrola wszelkich form aktywności społeczeństwa (zatarcie granic między sferą publiczną i prywatną). Pozorna legitymizacja władzy przez ceremonialny charakter wyborów.

Funkcje w systemach autorytarnych

Partia dominująca stara się kształtować powiązania ze społeczeństwem przede wszystkim przez wykorzystanie form oddziaływań klientelistycznych występujących w postaci układu paternalistycznego. Partia ma za zadanie troszczyć się o obywateli, władca kreuje się na ojca narodu. Partia odgrywa marginalną rolę. Politycy wykorzystują jednak “symbol”, “markę” partii, aby wokół niej skupiać sympatyków.

Comments are closed.