IDEOLOGIA –

IDEOLOGIA –
stanowi próbę racjonalnego wytłumaczenia mechanizmów rządzących życiem społecznym, politycznym i gospodarczym oraz znalezienia optymalnych dla społeczeństwa rozwiązań poszczególnych kwestii socjalnych, i politycznych i ekonomicznych (np. niemiecki socjolog Karl Mannheim).
Ideologia jako element świadomości społecznej
Świadomość społeczna – zbiór szeroko rozpowszechnionych i akceptowanych w danej zbiorowości poglądów, idei i przekonań, które stają się wzorcami czy schematami myślenia wpajanymi jej członkom i egzekwowanymi przez nacisk społeczny (P. Sztompka). Świadomość społeczna zawiera:
myślenie potoczne, wyobrażenia na temat świata nadnaturalnego i spraw ostatecznych, ideologia, opinia publiczna, sztuka, literatura, muzyka, wiedza naukowa.

Comments are closed.