CECHY DZIEDZICZENIA WIELOCZYNIKOWEGO

CECHY DZIEDZICZENIA WIELOCZYNIKOWEGO
Cechy dziedziczenia wieloczynnikowego są uwarunkowane oddziaływaniem wielu genów w różnych miejscach, a także przez czynniki środowiskowe. Cechy wieloczynnikowe ilościowe to: wzrost, masa ciała, inteligencja, ciśnienie krwi itp. Z medycznego punktu widzenia można je podzielić na: 1. Wady wrodzone: rozczep wargi i podniebienia, wrodzona wada serca, wady cwy moczowej, wrodzone zwężeni odzwiernika. 2. Choroby wieku dorosłego: padaczka, wrzód trawienny, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze samoistne. W wielu chorobach nie daje się wykazać typoweg dziedziczenia, można jednak zaobserwować wyraźną predyspozycję do występowania rodzinego

Comments are closed.