DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA I JEJ BIOMEDYCZNE ASPEKTY.

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA I JEJ BIOMEDYCZNE ASPEKTY.
Przez pojęcie dojrzałości szkolnej rozumnie się spełnienie trzech wymagań: -odpowiedni poziom rozwoju intelektualnego, -adekwatny stopień rozwoju społecznego, - właściwy stan zdrowia *ocena rozwoju intelektualnego –wywiad udzielony przez rodziców lub personel przedszkola, długofalowa obserwacja, orzeczenie psychologa. *ocena stanu zdrowia i fizycznego rozwoju dziecka –posiadana dokumentacja zdrowotna, dokładny wywiad, metodyka badania klinicznego i metodyka kontroli rozwoju fizycznego.

Comments are closed.