DOJRZEWANIE PŁCIOWE CHŁOPCÓW

DOJRZEWANIE PŁCIOWE CHŁOPCÓW
Faza dziecięca – wiek typowy 0 – 10 lat. W typowych cechach rozwoju płciowego nie stwierdza się zwiastunów pokwitaniowych. Faza przedpokwitaniowa – wiek typowy 11 – 13 lat, w typowych cechach rozwoju płciowego stwierdza się powiększenie jąder – pierwszy zwiastun pokwitania, oraz towarzyszące temu zmiany fizjonomiczne skóry moszny, początek owłosienia łonowego, zmiany proporcji ciała związane z przyspieszeniem wzrastania – skok pokwitaniowy, sylwetka wyrostka. Faza pokwitania właściwego – wiek typowy 13 – 15 lat, w typowych cechach rozwoju płciowego stwierdza się dalszy intensywny rozwój narządów płciowych, początek owłosienia łonowego, mutacja głosu związana z powiększeniem krtani, przyrost wysokości ciała, sylwetka wyrostka utrzymuje się, długokończynowość, zgrubienie rysów twarzy, trądzik młodzieńczy. Faza młodzieńcza – wiek typowy 15 – 17 lat, w typowych cechach rozwoju płciowego stwierdza się zakończenie rozwoju narządów płciowych, owłosienie łonowe w kształcie rombu , owłosienie pachowe osiąga ostateczną postać, głos męski „jabłko Adama”, pojawia się owłosienie na twarzy i innych częściach ciała, znacznie wolniejsze tempo przyrostu wysokości ciała

Comments are closed.