DZIEDZICENIE ZWIĄZANE Z CHROMOSOMEM PŁCIOWYM X RECESYWNE

DZIEDZICENIE ZWIĄZANE Z CHROMOSOMEM PŁCIOWYM X RECESYWNE
Istotą dziedziczenia recesywnego związanego z chromosomem x jest to, że choroba jest przekazywana przez kobiety nosicielki. Ryzyko zachorowania ich synów i dziedziczenie genu chorobowego przez ich córki wynosi 50%. Przykładem jest hemofilia . Jest to choroba dziedziczna polegająca na braku lub niedoborze aktywności koagulacyjnej czynnika VIII. Charakteryzuje się zaburzeniem krzepnięcia krwi prowadzącym do nadmiernych krwawień. Jest to choroba pełno objawowa i występuje tylko u mężczyzn. Przenoszą ją kobiety. Dziedziczenie dominujące sprężone z chromosomem płciowym x występuje rzadko. charakteryzuje się tym, że wszyscy synowie chorych mężczyzn są zdrowi, a wszystkie ich córki są chore. Przykładem może być krzywica kipofosfateniczna.

Comments are closed.