ISTOTA ZDROWIA I CHOROBY

ISTOTA ZDROWIA I CHOROBY
Zdrowie – jest to pełnia dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego. Zdrowie jako zjawisko pozytywne nie oznacza braku choroby. Inaczej zdrowie jest to stan względnej równowagi w pracy wszystkich narządów ustroju ludzkiego, utrzymanie właściwych korzystnych stosunków wzajemnych między organizmem, a środowiskiem zewnętrznym oraz możliwość rozwoju osobowości jednostki ludzkiej w ramach społeczeństwa. Istnieje więc podział na zdrowie: fizyczne – dotyczy strony somatycznej człowieka; psychiczne – wiąże się z zachowaniem równowagi fizjologicznej układu nerwowego i sprawnym funkcjonowaniem psychiki ludzkiej; społeczne – odnosi się do zdrowia zbiorowości ludzkiej, jak również do zdolności człowieka do indywidualnego rozwoju w grupie społecznej, do realizacji celów i zadań życiowych służących jednostce, społeczeństwu. Choroba – określa się każde odchylenie od stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Obok chorób istnieją również wady, polegające na nieprawidłowościach budowy i funkcji narządów ustroju ludzkiego, w których nastąpiło zakłócenie złożonych procesów fizykochemicznych i biologicznych. Czynniki chorobotwórcze: fizyczne – czynniki mechaniczne powodujące urazy i nieszczęśliwe wypadki, oddziaływanie niekorzystnych właściwości powietrza i klimatu, wody i gleby, różnego typu promieniowanie, hałas, zanieczyszczenie powietrza; chemiczne – tworzą substancje chemiczne w postaci ciał stałych, cieczy, par, gazów i dymów toksycznych; biologiczne – różnego rodzaju drobnoustroje – bakterie, wirusy, pierwotniaki, grzyby, pasożyty przenikające ze świata zwierzęcego, roślinnego do ustroju ludzkiego; społeczne – bodźce negatywne pochodzące ze środowiska społecznego otaczającego dziecko

Comments are closed.